ตราสัญลักษณ์ดอกบัวเกมส์ 2014
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ภาษาไทย)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ภาษาอังกฤษ)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (World-Class Standard School)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ลายมือ)
ตราสัญลักษณ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
เพลงมาร์ชอนุบาลนครสวรรค์ (.mp3)
13 ฟอนต์แห่งชาติ ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
Baidu Antivirus โปรแกรมตรวจจับและป้องกันไวรัสครบวงจร
Foxit Reader โปรแกรมเปิดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (.PDF)
Baidu PC Faster โปรแกรมดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีเครื่องมือทรงประสิทธิภาพครบวงจร พร้อมการป้องกันไวรัสที่แข็งแกร่ง
Google Chrome โปรแกรมท่องเว็บที่รวดเร็วและได้รับความนิยมสูงสุด
Internet Explorer 9 โปรแกรมท่องเว็บที่คุ้นเคย เชิญอัพเดทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Freemake Video Converter โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ
K-Lite Codec Pack โปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอตัวเก่ง
WinRAR โปรแกรมรวบไฟล์ในโฟลเดอร์ให้เป็นไฟล์เดียว สะดวกในการส่งไฟล์จำนวนมากทางอีเมล์ และสามารถแตกไฟล์ที่รวบออกมาใช้ได้ตามปกติ
CCleaner โปรแกรมทำความสะอาดไฟล์ขยะในเครื่องคอมพิวเตอร์ หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เครื่องช้าอืดอาดเมื่อใช้งานไปนานๆ
 
 
Web Site Counter
Facebook : www.facebook.com/AnubanNakhonsawan E-mail : anuban.nw@gmail.com Fax. 056-881269 Tel. 056-881490
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เลขที่ 211/1 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 Version 4.0
 Webmaster : สุวพิชชานันท์ เอกสิริมงคล • Web Designer : สุวิจักขณ์ จันทรปุณณานนท์ • Producer : สมคิด ปริญญะจิตตะ • Administrator : ชัยพฤกษ์ ตันสุวัฒน์